/header.jpg

Technická univerzita v Liberci - TUL


Technická univerzita Liberec zkráceně TUL je vysoká škola založená roku 1953. Technická univerzita v Liberec má 6 fakult. Jmenovitě fakultu strojní, fakultu textilní, fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou, fakultu ekonomickou, fakultu umění a architektury a fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Na technické univerzitě v Liberci studuje cca 10 tisíc studentů. TUL byla založena dne 27. února 1953 jako Vysoká škola strojní VŠS a nastěhovala do budovy tehdejšího gymnázia F. X. Šaldy v Hálkově ulici. Na 6 katedrách působilo 19 pedagogů, kteří vyučovali typické obory pro tehdejší severní Čechy: strojírenský, textilní, oděvní, sklářský a keramický průmysl, první koleje byly zřízeny na internátě v Zeyerově ulici. Během let se škola rozrůstala o nové prostory. postupně byly postaveny nové koleje, získána budova bývalé textilní továrny v Doubí a další budovy v okolí dnešního Studentského náměstí. V roce 1960 byla škola rozdělena na fakultu strojní a textilní a stala se z ní Vysoká škola strojní a textilní (VŠST). Posléze přibyla budova v Sokolské ulici (S) a objekt po zrušeném pedagogickém institutu v Komenského ulici (P). S rostoucím množstvím studentu již nestačily ubytovací kapacity a tak byla v roce 1977na Starém Harcově zahájena výstavba komplexu šesti kolejních bloků o kapacitě 2300 lůžek, nové menzy a dalších zařízení. Koleje na Harcově byly dokončeny v roce 1990. V letech 1990–1994 zřídila škola další čtyři fakulty: pedagogickou v roce 1990, hospodářskou (1992), architektury (1994) a mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (1995).

Strojní fakulta byla zaměřena především na výchovu inženýrů pro obory textilního, sklářského a automobilového průmyslu. Postupem doby se její profil upravoval a rozšiřoval až do dnešní podoby. Na fakultě strojní je možné studovat: v bakalářském studijním programu strojírenství v navazujícím magisterském studijním programu strojní inženýrství v pěti studijních oborech: strojírenská technologie, konstrukce strojů a zařízení, výrobní systémy, aplikovaná mechanika a automatizované systémy řízení ve strojírenství.  Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci.


Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci poskytuje jako jediná v ČR vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Na textilní fakultě můžete studovat textilní technologie, marketing a návrhářství. Textilní fakulta je dále aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti. Fakulta se podílí ve značné míře na spolupráci s průmyslovými podniky a řeší řadu projektů financovaných z různých druhů grantů. Najdeme tu katedru oděvnictví, textilních materiálů, designu, textilních technologií, textilní chemie, hodnocení textilií, netkaných textilií

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická byla založena v roce 1990. Fakulta má oprávnění připravovat v v pětiletém programu učitele pro základní a střední školy v následujících oborech: matematika, fyzika, chemie, informatika, český jazyk a literatura, občanská výchova, anglický, německý a španělský jazyk, zeměpis, tělocvik. V posledních letech se přešlo k rozdělení studia na tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské obory. K bakalářským oborům patří také filologie, kulturně historická a muzeologická studia, filozofie humanitních věd a sportovní management. Tradičním úkolem fakulty je příprava učitelů pro první a druhý stupeň základních škol a v některých předmětech i pro školy střední. Fakulta vychovává i odborníky v humanitních a přírodovědných oborech. Absolventi samotného bakalářského programu se ale učiteli nestanou. K dosažení plné učitelské kvalifikace musí ještě pokračovat studiem dvouletého navazujícího magisterského programu učitelství.

Ekonomická fakulta na Technické univerzitě v Liberci zahájila výuku 1. září 1992. Původně šlo o takzvanou Hospodářskou fakultu. K přejmenování Hospodářské fakulty na Ekonomickou fakultu došlo od roku 2009. Ekonomická fakulta TUL umožňuje studentům získat hluboké znalosti v oblasti ekonomiky, legislativy, finančnictví a účetnictví, manažerských a marketingových dovedností a v konkurenci českých ekonomicky zaměřených fakult zaujímá dlouhodobě jedno z čelných míst. Absolventi nacházejí široké uplatnění v ekonomické praxi, zejména ve státním i veřejném sektoru. Už v průběhu studia je kladen důraz na rozvoj praktických dovedností, studenti zpracovávají samostatně i v týmové projekty. Najdeme tu katedru podnikové ekonomiky, pojišťovnictví, informatiky, ekonomie, financí a účetnictví, marketingu, práva, cizích jazyků, ekonomické statistiky, mezinárodního obchodu

Fakulta umění a architektury byla založena na Technické univerzitě v Liberci roku 1994. FA TUL zprostředkovává svým absolventům vnímání architektury ve všech jejích aspektech. Fakulta umění a architektury klade velký důraz na tvořivé a koncepční zaměření práce architekta. Fakulta vychovává všestranně vzdělané architekty s rozhledem v oborech architektury, stavby měst a souvisejících oborech. Studium architektury na FA TUL nabízí vysokoškolské vzdělání s vyvážeností výtvarné, humanitní a technické složky. Fakulta disponuje 1000 m2 atelierů, každý student tak má k dispozici vlastní pracovní místo v architektonickém atelieru.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií vznikla na TUL v roce 1995 jako fakulta změřená na obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování). Základem fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií jsou ústavy, jež zajišťují vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost.  Fakulta mechatroniky poskytuje vzdělání na všech vysokoškolských úrovních, tedy od bakalářského až po doktorské.

Ústav zdravotnických studií (UZS) byl ustanoven na půdě Technické univerzity v Liberci dnem 1. prosince 2004. Jeho vznik vyplynul ze zájmu Technické univerzity v Liberci akreditovat tříletou prezenční formu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. UZS zajišťuje výuku ve studijních programech Ošetřovatelství a Biomedicínská technika. Studium ústavu zdravotnických studií je určeno pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, zakončené maturitní zkouškou. V průběhu studia student získá teoretické vědomostí a praktické dovedností potřebné pro zajišťování zdravotní péče v rámci ošetřovatelství a pro vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Absolventi nacházejí uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče, v privátní ošetřovatelské péči.


Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je záměrem Technické univerzity v Liberci vybudovat univerzitní výzkumné pracoviště, vznikl v roce 2010 a bude svým personálním obsazením a přístrojovým vybavením dlouhodobě podporovat inovační aktivity průmyslu v regionu, a zajistí tak jeho vysokou konkurenceschopnost. Zaměření ústavu bude příprava a aplikace nových materiálů, zejména nanomateriálů a pokročilé strojírenské konstrukce.

Univerzitní knihovna TUL se nachází v Budově H, v podstatě ji nemůžete minout, projděte hlavním vchodem přímo do prosklených dveří. V univerzitní knihovně si musíte do skříněk uložit bundy a tašky. Knížky z knihovny mají v sobě obvykle elektronické čipy, takže má cenu se je pokoušet ukrást. Pro registraci v univerzitní knihovně potřebujete kartu ISIC, při přihlášení vyplníte přihlašovací formulář s adresou pro upomínky. Navíc si zvolte heslo pro půjčování knih. Literatura v univerzitní knihovně TUL je členěná podle možnosti vypůjčení (na místě nebo absenčně) a dle oborů. Při zapůjčení knížky absenčně ji doneste k obsluze u pultíku se svým ISICem a vyzvání zadejte heslo. Výpujční doba je cca 3 měsíce. Vyhledávání knížek a prodlužování výpůjční doby lze na http://daimon.uk.tul.cz/OPAC/servlet Pro přihlášení použijte číslo ISIC (U......) a nastavené heslo.

Budovy Technické univerzity v Liberci

Budova IC
Adresa: Studentská 2, 460 01 Liberec 1-Staré město

Budovy A,B,C,D,E,F
Adresa: Hálkova 917/6, 460 01 Liberec I-Staré Město Areál kolejí

Budova M
Adresa: 17. listopadu 584/2, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov

Budova P
Adresa: Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov

Budova H
Adresa: Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec I-Staré Město

Budova S
Adresa: Sokolská 113/8, 460 01 Liberec I-Staré Město ukázat na mapě

Budova K
Adresa: 1. máje 870/14, 460 07 Liberec III-Jeřáb
 

Technická univerzita Liberec - Menzy

Menza Harcov je umístěná uprostřed areálu kolejí na Harcově. Kromě klasických jídel si zde můžete na místě koupit minutky, saláty, dezerty, sušenky, pití a mnoho dalšího. Menza Harcov dělá i večeře. Saláty jsou za velmi výhodnou cenu. Vezmete si misku a můžete jí naplnit libovolnou kombinací zeleniny, která je připravená a nakrájená hned vedle.

Menza Husova je umístěná v budově F v Husově ulici. Přes oběd bývá dosti narváno. Kromě objednaných jídel si zde můžete na místě koupit minutky, saláty, dezerty, sušenky, pití a mnoho dalšího.

Menza Voroněžská je umístěna ve Voroněžské ulici v budově H. Zde se stravuje převážná většina studentů a pedagogů z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a Ekonomické fakulty. Je možnost doplňkového prodeje v podobě salátů a polévek dle denní nabídky.

Menza Vesec nabízí možnost si objednat pouze večeři, přičemž nabídka je stejná jako na Harcově, tedy výběr ze dvou jídel s polévkou. Večeře se objednává minimálně dva dny dopředu, protože jídla jsou na kolej dovážena.

Objednávání jídel na menzách TUL

Ve všech menzách Technické univerzity Liberec je týden dopředu stanoven jídelníček. Každý den si můžete vybrat zhruba ze čtyř hotových obědů. Večeří  bývá na výběr méně. Jídelníčky jsou ve všech menzách stejné. U jídla je i stanoven maximální počet, který jsou schopni vydat. Jídla si objednáte přes internetový portál nebo na terminálech v menzách. Objednávky jsou vázány na kartu ISIC. Kartu je nutné si přednabít penězi, jinak si oběd neobjednáte. Jídla si objednávejte alespoň den dopředu. Většinou však lze alespoň jedno jídlo objednat i těsně před obědem. Výhodou je, že objednávku můžete kdykoliv zrušit. A to i když už se oběd vydává. Toto vaše jídlo se pak uvolní a Vám se přičtou peníze zpět na účet. Do online objednávek se přihlásíte na https://menza.tul.cz/ pomocí konta do sítě Liane.

Není to jen o štěstí - Internetová Seznamka - seznamování a rande. AutoTuning galerie a wallpapers Autotuning. SMS zdarma do všech sítí O2, T-mobile, Vodafone SMS úplně zdarma. Internetové zpravodajství a novinky ze světa i z domova zprávy. Autobazar to je auto inzerce kde najdete nové i ojeté vozy Auto Inzerce zdarma. Internetová seznamka, sexseznamka a flirt, osudová Seznamka štěstí. Webová online hra Travian, Galové, Římané a Germáni. Hledáte práci, zaměstnání, práci na doma? Domácí práce a práce doma. Jednoduché online seznamování nebylo nikdy jednoduší seznamte se a hurá na rande, Seznamka Práce na internetu, seznam volných míst, lepší než úřad práce Práce. Brigády a výdělky nejen na prázdniny. Dlouhodobé Brigády. Podnikání na internetu, multi level marketing MLM  Ekologická drogerie a kosmetika od Eurony přímo od výrobce. Web hry a online internetové gamesy Online flash hry zdarma. Plyšové hračky pro každého, nejen pro děti. Chcete začít včelařit? Přinášíme kompletní sortiment včelařských potřeb. Včelaření a včelařství to vše na včelařské potřeby pro zájmové včelaře i profesionály. Přinášíme vám informace o včelaření. Včelařské potřeby a včelařská prodejna pro začínající včelaře i včelí farmy. Včelí produkty a bazarové včelařské potřeby najdete na Včelařská inzerce a máme pro vás i návody, rady a tipy Jak začít včelařit. Začít včelařit je snadné a levné.