Notice: Undefined variable: default_font in /www/inventar.cz/seznamka-harcov.inventar.cz/templates/siteground-j15-136/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /www/inventar.cz/seznamka-harcov.inventar.cz/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /www/inventar.cz/seznamka-harcov.inventar.cz/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /www/inventar.cz/seznamka-harcov.inventar.cz/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 45

Vyhledávání v Inzerci
Vodní nádrž Harcov - Liberecká přehrada

Vodní nádrž Harcov má hráz má výšku 20,5 metru, je 157 metrů dlouhá a její koruna se nachází 13 metrů nad okolním terénem. Harcovská přehrada vznikla pro zachycení povodňových průtoků Harcovského potoka a jejich snížení na neškodný průtok 6,7 m3.s-1. Podmětem k výstavbě přehrady byly katastrofální povodně na konci 19. století, zejména povodeň z 30. července 1897, kdy byl zjištěn nevyšší průtok Harcovským potokem v Liberci 20 m3/s. Dalším účelem bylo vytvoření akumulačního prostoru pro zajištění odběru 150 l.s-1 k průmyslovému a dalšímu využití ve městě. Přehrada slouží i k rekreaci a chovu ryb spojeným se sportovním rybolovem. Vodní dílo má také příznivý vliv na estetiku okolí krajiny a životní prostředí ve městě.

Harcovská přehrada má výpustná a pojistná zařízení sestávají ze dvou spodních výpustí a z korunového přelivu. Ke spodním výpustem přísluší pod předsypem přívodní klenuté štoly, opatřené na vtoku česlemi a drážkami na provizorní hrazení. Zátky štol na protivodní straně potrubí jsou ze třech vrstev kabřincového zdiva ve tvaru komolého kužele. Maximální kapacita výpustí je 12,36 m3.s-1.  Korunový přeliv má pět polí o délce 5 m, maximální kapacita je 11,6 m3.s-1.

Stavba přehrady Harcov započala v listopadu 1902. Hráz přehrady se zdila směsí cementové a trasové malty v poměru 1 : 1. Velká pozornost byla věnována utěsnění a odvodnění hráze. Omítka a nátěr byly položeny i pod vozovku na koruně, aby se zamezilo vnikání dešťové vody do tělesa hráze. Pro návodní líc hráze byly vybírány největší a nejkvalitnější kameny a pro vzdušní líc kameny vhodné pro zdění řádkového zdiva. Veškeré kameny se získávali na místě ze třech lomů v zátopové ploše.  Stavba celé přehrady byla dokončena v I. pololetí 1904 a závěrečná kolaudace se uskutečnila dne 29. srpna 1904. Harcovská přehrada byla tehdy pořízena za 789 111 rakouských korun. Roku 1990 bylo na odbočce z levé spodní výpusti osazeno malé turbosoustrojí s Bankiho turbínou (170 l/s, spád 9,5 m) o maximálním výkonu 11 kW.